สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี
229 หมู่ที่ 4  ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84370
เบอร์โทรศัพท์ 077-292076
ข้อมูลทั่วไป
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุกเหนือ
พื้นที่ 
จำนวนประชากร