สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี
229 หมู่ที่ 4  ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84370
เบอร์โทรศัพท์ 077-292076
รายงานการประชุม กวพ.
รายงานการประชุม กวพ. สสอ.วิภาวดี ประจำเดือน มกราคม 2563
รายงานการประชุม กวพ. สสอ.วิภาวดี  ประจำเดือน มกราคม 2563