สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี
229 หมู่ที่ 4  ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84370
เบอร์โทรศัพท์ 077-292076
คณะผู้บริหาร

นายปรีชา เนตรพุกกณะ
สาธารณสุขอำเภอวิภาวดี