สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี
229 หมู่ที่ 4  ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84370
เบอร์โทรศัพท์ 077-292076
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 1
( จำนวน 39 รูป / ดู 701 ครั้ง )
ประชุมบริหารจัดการ โควิด-๑๙
( จำนวน 24 รูป / ดู 741 ครั้ง )
ตรวจหาสารพิษตกค้างแก่เกษตรกร (งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field day)
( จำนวน 12 รูป / ดู 481 ครั้ง )
เตรียมความพร้อม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมไทย(แม่ช้อง) ประกวด อย. quality award 2563
( จำนวน 22 รูป / ดู 731 ครั้ง )
ประชุมงาน NCD/ วัคซีน
( จำนวน 7 รูป / ดู 252 ครั้ง )
ประเมินโรงเรียนรอบรู้ โรงเรียน ตชด.บ้านคลองวาย
( จำนวน 49 รูป / ดู 1116 ครั้ง )
ทีมสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงนิเทศงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี
( จำนวน 13 รูป / ดู 485 ครั้ง )
ประชุมประจำเดือน/ประกาศเจตนารมณ์ด้านการต่อต้านการทุจริต
( จำนวน 14 รูป / ดู 499 ครั้ง )
ประชุมเครือข่ายอาหารปลอดภัย และผู้ประกอบการโรงน้ำดื่ม/วิสาหกิจชุมชน
( จำนวน 8 รูป / ดู 161 ครั้ง )
ออกตรวจมาตรฐานโรงน้ำดื่ม
( จำนวน 15 รูป / ดู 564 ครั้ง )