สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี
229 หมู่ที่ 4  ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84370
เบอร์โทรศัพท์ 077-292076
ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศด้านการจัดการสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพื่อประชาชนสุขภาพดี
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษ 02 เม.ย. 66
นายสรรเพชญ เรืองอร่าม รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ได้ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต ของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน และจัดอบรมตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรม กา 13 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวจารจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณสำนักงาน 01 พ.ย. 64
ประกาศแผน ซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณสำนักงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ตำบลตะกุกเหนือ 14 ก.ย. 64
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุกเหนือ 03 ก.ค. 63
เลื่อน เงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ ของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว 16 เม.ย. 63
โครงการจิตอาสาพระาชทาน กิจกรมจิตอาสาพ้ฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ลำน้ำ คูคลอง และพัฒนาชุมชนที่อาศัยริมแม่น้ำ คูคลอง เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 04 ธ.ค. 62
ขอเชิญร่วมกิจกรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 04 ธ.ค. 62
การแต่งกำยประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 14 ส.ค. 62
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา ๙๐๔ ตามแนวพราชดำริ หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 2/61 เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์ 21 พ.ค. 62
ภาพกิจกรรม
สรุปผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน QOF- 2563
สื่อความรู้
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการอำนวยความสะดวกการยื่นขออนุญาตผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP)
การป้องกัน โคโรนาไวรัส
สื่อต้นแบบ โรคไข้เลือดออก
การล้างมือ 7 ขั้นตอน
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง
ITA 2566 สสอ.วิภาวดี
MOIT 20.6 แบบฟอร์มเผยแพร่ขึ้นเวปไซต์
MOIT 20.5 ภาพกิจกรรม
MOIT 20.4 รายงานการอบรม
MOIT 20.3 บันทึกรายงานผล
MOIT 20.2 รายชื่อผู้ร่วมประชุม
ITA 2565 ท่าฉาง
ลำดับที่ 1 MOITA 5.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ
ลำดับที่ 1 MOITA 5.4 แบบ สขร 1 ธันวาคม 64
ลำดับที่ 1 MOITA 5.3 แบบ สขร 1 พฤศจิกายน 64
ลำดับที่ 1 MOITA 5.2 แบบ สขร 1 ตุลาคม 64
ลำดับที่ 1 MOITA 5.1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหาร
ITA 2565 พุนพิน
MOIT 6.2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซ(1)
MOIT 6.2.2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565(2)
MOIT 6.2.1 บันทึกข้อความเสนอลงนามแผนบริหารทรัพย(1)
MOIT 6.1.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซ(1)
MOIT 6.1.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565(2)
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
    พฤษภาคม 2566   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
ระบบงานทางสาธารณสุข
หน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
เลขที่  229 หมู่ที่ 4 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84370 โทร.077-292076
                         ssovibhavadi8419@gmail.com /sso@84XX
                               s00842@stpho.onmicrosoft.com