สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี
229 หมู่ที่ 4  ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84370
เบอร์โทรศัพท์ 077-292076
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลื่อน เงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ ของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว
พิจารณาแต่งตั้ง เลื่อน เงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ ของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 2563,09:36   อ่าน 499 ครั้ง