สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี
229 หมู่ที่ 4  ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84370
เบอร์โทรศัพท์ 077-292076
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสรรเพชญ เรืองอร่าม รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ได้ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต ของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน และจัดอบรมตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรม กา
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2566,09:48   อ่าน 7 ครั้ง