สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี
229 หมู่ที่ 4  ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84370
เบอร์โทรศัพท์ 077-292076
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษ (อ่าน 0) 02 เม.ย. 66
นายสรรเพชญ เรืองอร่าม รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ได้ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต ของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน และจัดอบรมตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรม กา (อ่าน 6) 13 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวจารจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณสำนักงาน (อ่าน 258) 01 พ.ย. 64
ประกาศแผน ซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณสำนักงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ตำบลตะกุกเหนือ (อ่าน 261) 14 ก.ย. 64
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุกเหนือ (อ่าน 261) 03 ก.ค. 63
เลื่อน เงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ ของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 499) 16 เม.ย. 63
โครงการจิตอาสาพระาชทาน กิจกรมจิตอาสาพ้ฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ลำน้ำ คูคลอง และพัฒนาชุมชนที่อาศัยริมแม่น้ำ คูคลอง เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ (อ่าน 357) 04 ธ.ค. 62
ขอเชิญร่วมกิจกรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 (อ่าน 215) 04 ธ.ค. 62
การแต่งกำยประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (อ่าน 271) 14 ส.ค. 62
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา ๙๐๔ ตามแนวพราชดำริ หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 2/61 เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์ (อ่าน 352) 21 พ.ค. 62
ขอเชิญร่วมนรับการนิเทศสรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 เครือข่ายสุภาพอำเภอวิภาวดี ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทพนิมิตร โรงพยาบาลวิภาวดี (อ่าน 380) 14 พ.ค. 62
ขอเชิญร่วมการประเมิน รพ.สต.ติดดาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2562 รพ.สต.ตะกุกเหนือ โดยคณะกรรมการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุกหนือ (อ่าน 923) 25 เม.ย. 62