สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี
229 หมู่ที่ 4  ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84370
เบอร์โทรศัพท์ 077-292076
ITA 2565 พุนพิน
MOIT 6.2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซ(1) (อ่าน 94) 30 มิ.ย. 65
MOIT 6.2.2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565(2) (อ่าน 108) 30 มิ.ย. 65
MOIT 6.2.1 บันทึกข้อความเสนอลงนามแผนบริหารทรัพย(1) (อ่าน 105) 30 มิ.ย. 65
MOIT 6.1.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซ(1) (อ่าน 106) 30 มิ.ย. 65
MOIT 6.1.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565(2) (อ่าน 107) 30 มิ.ย. 65
MOIT 6.1.1 บันทึกข้อความเสนอลงนามบริหารทรัพยากร (อ่าน 72) 30 มิ.ย. 65
ลำดับที่ 4 MOITA 1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อ (อ่าน 61) 30 มิ.ย. 65
ลำดับที่ 3 MOITA 1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต (อ่าน 66) 30 มิ.ย. 65
ลำดับที่ 2 MOITA 1.2 คำสั่งมาตการกำหนดให้มีการเผ (อ่าน 64) 30 มิ.ย. 65
ลำดับที่ 1 MOITA 1.1บันทึกข้อความอนุญาตนำเผยแพร (อ่าน 69) 30 มิ.ย. 65